Akcjonariat

Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym

Getin Noble Bank S.A.

5317601

42,91%

Idea Money S.A.

2195974

17,72%

Pozostali Akcjonariusze

4879202

39,37%

.

Liczba akcji Emitenta

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12 392 777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12 392 777.