• UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2020R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

  Pobierz

  Pobierz

  UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 24 SIERPNIA 2020R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

 • Polityka wynagrodzeń

  Pobierz

  Pobierz

  Polityka wynagrodzeń

 • Statut Spółki Open Finance S.A.

  Pobierz

  Pobierz

  Statut Spółki Open Finance S.A.

 • Regulamin Walnego Zgromadzenia

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Walnego Zgromadzenia

 • Regulamin Zarządu Open Finance

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Zarządu Open Finance

 • Regulamin Rady Nadzorczej

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Rady Nadzorczej