• Regulamin Promocji Open Plus

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Promocji Open Plus

 • Statut Spółki Open Finance S.A.

  Pobierz

  Pobierz

  Statut Spółki Open Finance S.A.

 • Regulamin Walnego Zgromadzenia

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Walnego Zgromadzenia

 • Regulamin Zarządu Open Finance

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Zarządu Open Finance

 • Regulamin Rady Nadzorczej

  Pobierz

  Pobierz

  Regulamin Rady Nadzorczej