• Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Pobierz

  Pobierz

  Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

 • Wniosek Zarządu OF - pokrycie straty

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu OF - pokrycie straty

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Ocena sytuacji Open Finance za 2015 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Ocena sytuacji Open Finance za 2015 rok

 • Wniosek Zarządu - podział zyku 2011

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu - podział zyku 2011

 • Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2015 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2015 rok

 • Wniosek Zarządu podział zysku 2015

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu podział zysku 2015

 • Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2014 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Radny Nadzorczej Open Finance S.A. za 2014 rok

 • Ocena sytuacji Open Finance za 2014 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Ocena sytuacji Open Finance za 2014 rok

 • Wniosek Zarządu podział zysku 2014

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu podział zysku 2014

 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2013 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2013 rok

 • Ocena sytuacji Open Finance za 2013 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Ocena sytuacji Open Finance za 2013 rok

 • Wniosek Zarządu podział zysku 2013

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu podział zysku 2013

 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2012 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2012 rok

 • Ocena sytuacji Open Finance za 2012 rok

  Pobierz

  Pobierz

  Ocena sytuacji Open Finance za 2012 rok

 • Wniosek Zarządu podział zysku 2012

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek Zarządu podział zysku 2012

 • Opinia Zarządu - prawo poboru

  Pobierz

  Pobierz

  Opinia Zarządu - prawo poboru

 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2011r.

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2011r.

 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. 2011

  Pobierz

  Pobierz

  Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. 2011

 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2010r.

  Pobierz

  Pobierz

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Open Finance S.A. za 2010r.

 • Ocena sytuacji Open Finance S.A. 2011

  Pobierz

  Pobierz

  Ocena sytuacji Open Finance S.A. 2011