• Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednej osoby

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla jednego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad - dla kilku akcjonariuszy

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla jednego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał - dla kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom fizycznym

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa osobom prawnym

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy.

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad – przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

  Pobierz

  Pobierz

  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowdzone do porządku obrad - przez kilku akcjonariuszy

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej

 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

  Pobierz

  Pobierz

  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez pojedynczego akcjonariusza

 • Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy

  Pobierz

  Pobierz

  Wniosek o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia - przez kilku akcjonariuszy